Meld deg på arrangementet

Om arrangementet

Norsk Roland er et av våre mest tradisjonsrike patruljeførerkurs. Du lærer om praktisk og teoretisk speiding, samtidig som du blir kjent med andre speidere fra hele Norge. Programmet inkluderer blant annet avansert leirbygging, leirplanlegging og kyndig patruljeledelse på leir, avansert førstehjelp, knuter og spleis, natur og friluftsliv, kjennskap til speiding i Norge og utlandet, patruljen på haik og mye mer. Etter å ha deltatt på Norsk Roland har du blitt en bedre patruljefører, og vil komme hjem med inspirasjon og ideer til speidermøter, turer og leirer!

Vi minner om at det settes litt høyere krav til punktlighet, orden og samarbeid på Norsk Roland enn på andre vandrerarrangementer.

Ta kontakt med monika@kmspeider.no hvis du har spørsmål om kurset, påmelding eller betaling. 

Har du lyst til å være stab?

Norsk Roland arrangeres av frivillige speidere over 18 år. Har du lyst til å være en del av staben eller prøve deg som kursleder? Se utlysning og søk om å være med som stab.