50-leken kan spilles på flere forskjellige måter. Enten ved bruk av kodeord eller som en oppgavelek innenfor ulike temaer. Under følger forklaring på 50-leken med kodeord og 50-leken med oppgaver.

 

AKTIVITET - 50-leken med kodeord

Bruk kodeord for å leke 50-leken. Patruljen skal sammen finne tallet de får på terningen og kodeordet som står på arket. Når de har levert kodeordet får de trille terningen på nytt og gå til neste lapp. Den som finner tallet 50 først har vunnet. 

SLIK GJØR DU

 1. Nummerer lapper, f.eks. papptallerkner, fra 1 til 50. På andre siden av lappene skrives forskjellige ord, det kan være hva som helst. Lag også en liste med oversikt over hvilket ord som står på hvilken lapp.
 2. Spre lappene rundt omkring i et avgrenset område. For yngre speidere bør alle lappene være lette å finne, for eldre speidere kan lappene gjerne være litt bedre gjemt.
 3. Del speiderne i patruljer. Hver patrulje får en terning og triller denne når leken starter. De skal finne lappen med nummeret som de har trillet, har de for eksempel trillet 3 skal de finne lappen med 3 på.
 4. Når de har funnet lappen leser de kodeordet som står på denne og går til leklederen (som sitter med oversikten over kodeordene) med dette. Kodeordet er der kun for passe på at ingen jukser. Hele patruljen må komme sammen til leklederen.
 5. Deretter triller patruljen terningen på nytt og legger tallet de får til tallet de hadde. Triller de for eksempel 4 denne gangen skal de finne lappen med 7 på (3+4=7).
 6. For hver lapp de finner går de tilbake til lekleder, oppgir kodeord og triller terningen på nytt.
 7. Alle patruljene må finne lappen med 50 på. Det vil si at hvis patruljen har funnet 48, triller terningen og får 6 (48+6=54) skal de likevel finne 50. Første patrulje til å finne kodeordet på 50-lappen har vunnet.
 8. 50-leken kan lekes både ute og inne. Man kan avpasse tiden ved å ha færre tall. Også for de yngste speiderne kan det passe bedre å ha færre tall.

Utstyr: En terning til hvert lag, 50 lapper, for eksempel papptallerkner, med nummer 1 - 50 på en side og kodeord på den andre, liste med alle kodeordene koble til tallene. 

 

AKTIVITET - 50-leken med oppgaver

Denne versjonen av 50-leken krever litt forberedelser, men er til gjengjeld en morsom og lærerik aktivitet og kan brukes igjen flere ganger. Et tips er å laminere oppgavelappene slik at de kan brukes igjen mange ganger. Hvis 50 oppgaver innenfor temaet er for mye, kan dere ha 30-leken eller 40-leken!

SLIK GJØR DU

 1. Det må lages 50 oppgaver. Dette kan være innenfor hvilket som helst ønsket tema; for eksempel friluftsliv, naturkjennskap, kart og kompass, quiz med ulike temaer, nærområdet, bli-kjent spørsmål ol.
 2. Skriv spørsmålene på lapper og nummerer lappene 1-50.
 3. Fordel lappene rundt i terrenget i et avgrenset område. De kan henges opp, ligge på bakken eller gjemmes på steder som gjør at speiderne må lete litt. 
 4. Speiderne fordeles i grupper på to til seks.
 5. Hver gruppe får utdelt en terning og begynner å kaste terning.
 6. Tallet på terningen viser hvilket lapp de skal finne. Kaster gruppen tallet fire, skal de finne lapp fire og løse oppgaven på lappen.
 7. Når gruppen har løst oppgaven går de til leklederen for å få godkjent svaret.
 8. Hvis svaret er riktig får gruppen kaste terningen på nytt. De legger da sammen tallet på terningen med forrige tall. Triller de to denne gangen, skal gruppen gå videre til lapp nummer seks (4 + 2 = 6)
 9. Leken fortsetter til en gruppe har nådd 50

Utstyr: En terning til hvert lag, 50 lapper, for eksempel papptallerkner, med nummer 1 - 50 på en side og oppgaven på den andre, liste med fasit på oppgavene. 

 

UTSTYR

50-leken med kodeord

 • En terning til hvert lag
 • 50 lapper, feks. papptallerkner med nummer 1-50 på den ene siden og kodeord på den andre
 • Liste med alle kodeordene

50-leken med oppgaver

 • En terning til hvert lag
 • 50 lapper, feks. papptallerkner med nummer 1-50 på den ene siden og oppgave på den andre
 • Liste med fasit på oppgavene