Å gi og få
Forfatter: Kjetil Østnor
Utstyr: Matpakke

Samtale:
Ser dere hva jeg har med i dag? Matpakke. Skal vi pakke den opp og se? Ser dere hvor mange skiver jeg har? Fem skiver. Nå skal vi få høre om en gutt som også hadde med matpakka si for dagen og som delte den med 5000 andre.

Bibeltekst:

Joh 6,5-13 leses eller gjenfortelles f.eks. slik:

Over 5000 mennesker hadde kommet for å høre Jesus tale. Etter at Jesus hadde talt en stund begynte det å bli tid for å spise. Men det var ingen som hadde tatt med niste. Hva skulle de gjøre? Men vent, der kom det en gutt som hadde med seg mat. Han hadde fem små brød og to fisker, men hva er det til 5000 mennesker? Gutten gav maten til Jesus og Jesus bad folk om å sette seg. Jesus bad en nn og sa at disiplene skulle begynne å dele ut av maten til alle folkene. Da alle var mette, var det tolv kurver med brød til overs.

Samtale:
Vet dere hva jeg tror? Jeg tror at gutten tenkte seg litt om før han kom og gav matpakka si til Jesus. Kanskje han var litt usikker. Det var jo hans matpakke og han hadde jo mest lyst til å spise den opp selv. Også tenkte han kanskje at matpakka hans var så liten at den uansett ikke ville holde til så mange, men likevel kommer han og gir matpakka si til Jesus. Og da holder det til at alle kan spise seg mette.

Har vi noe vi kan gi til Jesus? Speiderne kommer med forslag. (Bønner, takke for det vi har, kan gi penger til fattige barn, meg selv, tid) Akkurat som gutten kom til Jesus, så kan vi komme med det vi har til han. Da kan Jesus bruke dette til å hjelpe andre.

Men det viktigste i kristendommen er ikke hva vi gir til Gud, men hva Gud har gitt til oss. At han gav Jesus som en gave til oss mennesker. Vi kan derfor komme til Jesus også når vi ikke har noe med til han, eller når vi har gjort noe dumt. Da kan vi komme og få tilgivelse.

Bønn:
Kjære Gud, takk for at du kan bruke oss og det vi har til å hjelpe andre mennesker.
Takk for at vi kan komme til deg uansett og at du alltid tar imot oss. Amen.