2. Moseok 20, 1–20

20 Gud talte alle disse ord:

2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset.

3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

4 Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, 6 men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som mis- bruker hans navn, være skyldfri.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjene- ren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11 For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.

12 Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.

14 Du skal ikke bryte ekteskapet.

15 Du skal ikke stjele.

16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

18 Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte. 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!» 20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Kristin Moen Saxegaard

Da Moses og israelittene var i ørkenen, etter at Gud hadde befridd dem fra fangen­ skapet i Egypt, ba Gud Moses om å gå opp på et høyt fjell. Der ga Gud Moses de ti bud. Disse budene skulle folket følge så de skulle leve rett og godt.

De ti bud er korte og enkle regler som forteller oss hva vi skal og hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke ha andre guder enn Gud, og vi skal holde hviledagen hellig. Vi skal hedre far og mor, og vi skal ikke bryte ekteskapet. Vi skal ikke slå i hjel, ikke stjele og ikke lyve.

Det er fint med slike klare bud som hjelper oss til å leve rett. Med det kan også være forvirrende. For det er vel ikke sånn at det er like ille å lyve som å drepe? Skal jeg alltid hedre mamma og pappa, også når de gjør ting som ikke er bra? Hva med foreldre som bryter ekteskapet, hva tenker Gud om dem?

Klare bud kan være vanskelig å forstå og leve etter, fordi livet ikke alltid er like klart. Da er det fint å få med seg innledningen til budene. Gud begynte nemlig sin tale til Moses med å si: «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av sla­ vehuset!». Moses hadde nemlig fått et løfte om å bli rik og mektig. Når det skjedde måtte han ikke glemme at han var heldig, så han glemte å takke Gud og han glemte at ikke alle var like heldige som han. Derfor fikk han budene.

Ganske direkte oversatt sier Pippi Langstrømpe det slik: «Den som er veldig sterk må også være veldig snill!» Det er en god oppsummering av hva budene egentlig handler om. Livet er ikke alltid rettferdig, men mange ganger er du heldig. Da må du huske å takke, og huske å være snill.

Aktivitet

Speiderloven

De ti bud er regler for hva vi skal og hva vi ikke skal gjøre og hva vi kan forvente oss av hverandre. I speideren har vi noe som likner på dette, speiderloven. Punktene i speiderloven skal prøve å vise oss noe av det vi venter av hverandre , og er et ideal vi skal strekke oss mot. Diskuter hva de ti bud betyr for speiderne. Diskuter også hva punktene i speiderloven betyr, og hvordan speiderne lever etter dette.

Trenger dere en avklarering på forventninger i speidergrup- pa eller patruljen? Lag en liste over ting dere bør kunne for- vente av hverandre i gruppa.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken