Matteus 26, 36 – 46:

26 36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» 37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38 Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» 39 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 40 Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 41 Våk og be om at dere ikke må komme i fris- telse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 42 Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» 43 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44 Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 45 Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler frem- deles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender. 46 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Brage Midtsund

I dagens bibelfortellig  hørte vi om at Jesus tar med seg disiplene ut i Getsemane. Getsemane er en hage rett utenfor byen Jerusalem. Jesus pleide ofte å ta med seg disiplene ut dit for å be sammen med dem.

Denne natten var spesiell. Jesus og disiplene hadde nettopp spist natt- verdsmåltidet sammen. Der hadde Jesus sagt at han snart skulle dø. Da de nå var ute i hagen, var han redd. Han ba til Gud.

Disiplene var der. Men mens Jesus kjempet for livet, sovnet de. Selv om Jesus vekket dem tre ganger, sovnet de igjen. Disiplene var ikke perfekte mennesker. Det var ikke første gang de sviktet. Og det var ikke siste. Men likevel husket Jesus på dem. Selv om han hadde forferdelige hendelser foran seg, gikk han stadig for å vekke dem.

Jesus måtte dø. Når det var på det tøffeste, og Jesus kjempet for livet, måtte han gjøre det alene. Bare han kunne seire over døden.

Jesus klarte det! Etter tre dager stod han opp igjen. Fordi vi mennesker ikke får til alt, har Jesus gått foran og seiret over døden, for oss.

Selv om de trøtte disiplene sovnet, kan de likevel lære oss noe. Vi kan forsøke å holde oss våkne overfor Gud og for verden rundt oss. Vi kan forsøke å ha et våkent blikk mot menneskene rundt oss. Kanskje noen trenger vår hjelp? Vær alltid beredt!

 

Aktivitet

Speiderbønnen

Forberedelse: Finn speiderbønnen, lær den og skriv den på en stor plakat.

Be speiderbønnen sammen. Hvis du ikke holder denne andakten i en speidergrup- pe, kan du likevel lære deltakere bønnen. Skriv den gjerne på en plakat som dere leser høyt sammen flere ganger. Fortell litt om at speiderne alltid avslutter sine samlinger med denne bønnen. De synger den, men her trenger vi kun å si den.

Speiderbønnen

Kjære far i høye himmel,

Hør mitt hjertes stille bønn:

Hvor jeg er i verdens vrimmel,

La meg ferdes som din sønn.

La meg leve deg til ære,

Hedre Norge, far og mor.

Andre folk til nytte være.

Lyde speiderlovens ord.

Etterpå sier du:

«Speidere! Vær beredt!» Deltakerne sier: «Alltid beredt!»

Spørsmål til deltakerne

Hva betyr det å være beredt?
Hvordan kan vi være beredt?

Sjekk teksten for 7. september i Knut Tveitereids «En helt overkommelig bibel» for mer inspirasjon.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken