BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du en andakt om ilden. 

ILDEN

Ilden er et symbol på Guds nærvær. Dere må vurdere hvor mye dere vil ta med utifra alderen på speiderne. Da Moses førte Israelsfolket gjennom ørkenen, gikk Gud hver natt foran dem som en ildsøyle.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

2. Mosebok kapittel 13

21 Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. 22 Skysøylen vek ikke fra folket om dagen og ildsøylen ikke om natten.

Også da Gud viste seg for Moses var det i form av en brennende busk.

2. Mosebok kapittel 3

1 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. 2 Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. 

Apostlenes gjerninger kapittel 2

På den første pinsedagen kom den Hellige Ånd og satte seg som ildtunger på apostlenes hoder. 1Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Ilden gir oss lys og varme. Den kan minne oss om lyset og varmen Gud gir oss. Den kan også minne oss om at vi skal gi lys og varme til andre mennesker.

Sang: "La oss vandre i lyset", Speidersang nr 96.

 

UTSTYR

  • Speidersang
  • Bibel (tekstene stå ovenfor, men det er fint om de kan leses rett fra bibelen)