Johannes 10,14:

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Alle oppdagerne står på en rekke med bind for øynene. Oppdagerlederen og medhjelperne står på motsatt side, minst ti meter unna. Nå skal lederen og medhjelperne bytte på å si Kom til meg. De kan gjerne forvrenge stemmene og snakke med ulike dialekter. Alle oppdagerne som tror det var lederen som ropte, rekker en hånd i været. De som hadde riktig, går et skritt frem, de andre blir stående. Den eller de som først når frem til lederen, vinner leken.

Etter å ha lekt leken noen ganger, snakker dere om Jesus som den gode gjeteren.

Da Jesus levde var det ganske mange gjetere. En gjeter passet på en stor flokk med sauer og hjalp dem å finne mat og drikke. Gjeteren kjente alle sauene og alle lammene godt. Om natten passet gjeteren på alle sauene sånn at ingen farlige dyr eller tyver kom og tok dem. Hvis noen av sauene gikk seg bort, så ropte gjeteren på dem, og da kjente sauene igjen stemmen. Så kom sauene tilbake og fant resten av flokken.

Da Jesus levde, var det mange som ikke skjønte at han var Guds Sønn. Jesus sammenlignet seg selv med en gjeter. Han kjenner oss, og han vil at vi skal kjenne han også.

Vi kan bli kjent med Jesus når vi hører om ham, når vi leser i Bibelen og når vi ber.