Matteus 26, 57-67:

26 57 De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til øverstepresten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. 58 Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt til gårdsplassen hos øverstepresten. Der gikk han inn og satte seg sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende.

59 Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. 60 Men de fikk ikke noe på ham, enda mange sto fram og vitnet falskt. Til sist kom det fram to 61 som sa: «Denne mannen har sagt: ‘Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.’» 62 Da reiste øverstepres- ten seg og sa til ham: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 63 Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da: «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss: Er du Messias, Guds Sønn?» 64 Jesus svarte: «Du har sagt det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på him- melens skyer.» 65 Da flerret øverstepresten klærne sine og sa: «Han har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt gudsbespottelsen. 66 Hva mener dere?» De svarte: «Han er skyldig til å dø.» 67 Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet 68 og sa: «Nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?».

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Martin Enstad

Da Jesus ble ført til øverstepresten som hadde samlet de skriftlærde og de eld­ ste, møtte han jødenes høyeste domstol. Israel var okkupert av romerne, men denne samlingen av jødiske ledere var både jødenes religiøse ledere, og deres fremste politiske representanter ovenfor romerne. Dette var mektige menn, og i følge Matteus er det tydelig at de har bestemt seg for at Jesus skal dø. Det virker som de er veldig interessert i et spørsmål: Er Jesus Messias? Men hvem er egentlig Messias?

Messisas var egentlig en kongetittel. Det betyr den salvede. Jødene hadde mange ganger i historien vært i krig. Landet deres hadde vært erobret av ulike konger, og to ganger hadde de måttet bygge opp tempelet i Jerusalem etter ulike kriger. Noen konger hadde sendt jødene bort fra Jerusalem, men de hadde alltid fått komme til­ bake. Bak krig og elendighet hadde de et håp om Messias. Messias skulle være en konge som kunne kaste ut de som okkuperte landet, og styre landet rettferdig og godt. På Jesu tid ventet ikke de jødiske lederne på en vanlig konge, men på en konge som på en spesiell måte var sendt av Gud, en Guds sønn. Men de jødiske le­ derne var sikre på at det ikke kunne være Jesus.

Kanskje var det fordi han ikke hadde soldater. Kanskje var det fordi han var sammen med mennesker som lederne mente var dårlige mennesker. Kanskje var det fordi han hadde kritisert lederne.

Du har kanskje hørt at Jesus ofte kalles for Jesus Kristus, eller bare Kristus. Messias er et hebraisk ord. Kristus er akkurat det samme ordet på gresk. Da de før­ ste kristne begynte å snakke om Jesus Kristus, var det en bekjennelse. Jesus er Kristus, det betyr at Jesus er Messias. Jødene hadde ventet på Messias. De første kristne var også jøder, og de mente at Jesus var den man hadde ventet på. Når vi kristne sier Jesus Kristus, svarer vi egentlig på øversteprestens spørsmål. «Er du Messias, Guds Sønn?» Kristne tror at svaret på det er ja.

Aktivitet

«Hvem er jeg»-leken

Lederen forbereder leken med å skrive navn på kjente personer (ekte eller fiktive) på lapper, en person per lapp. Lappene deles siden ut til alle speiderne. Man får ikke vise lappen til noen annen. Hvis man ikke vet hvem personen på lappen er, må man ta en ny lapp.

Når alle har en lapp, begynner man med å forsøke finne ut hvem den første personen er. Dette får man bare gjøre med å stille ja- eller nei-spørsmål. «Lever du», «Er du jente», «Er du med i en TV-serie» og lignende. Når de andre har gjettet hvem personen er, får man si det. Så går man videre til neste person.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken