Matteus 26, 30–35:

30 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 31 Da sier Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:

"Jeg skal slå gjeteren,
og sauene skal bli spredt
."

32 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 33 Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» 34 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» 35 Men Peter sa: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også alle de andre disiplene.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Marte Bredesen

PETER ER MIN FAVORITTDISIPPEL, høyt oppe og langt nede. Masse energi uten at hode alltid er med. Han skulle komme til å bli kirkens fremste leder. Men han var langt fra perfekt – heldigvis. Ofte var det et godt stykke mellom vilje og evne, og ingen har, bokstavelig talt, gått på trynet som Peter.

HAN VILLE GÅ på vannet som Jesus, men han sank i det avgjørende øyeblikket. Da han fikk være med Jesus opp på fjellet og helt uventet fikk se Guds herlighet stråle ut av Jesus, fikk se hvem han egentlig er, så fikk Peter det for seg at han  skulle bygge hytter. Bygge hytter? Helt klart malplassert.

OG MIDT I de spente dagene før Jesus gripes og føres til korsfestelse og død, sier Jesus disse ordene: «I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger». Og Peter, i sin vanlige stil, sverger at om han enn skal komme til å dø, så kommer han ikke til å svike Jesus. Og så skjer det likevel, selvfølgelig. 

PETER, DEN STORE KIRKEFYRSTEN, gjør at vi andre aldri behøver å tenke at vi har sunket for langt ned. Peter er et utrolig godt bilde på at det alltid finnes en vei videre når alt ser som mørkest ut. For det mest interessante med Peter er ikke alle hans nederlag, men møtet med Jesus etter oppstandelsen..

PETER HADDE BLANKT NEKTET for at han kjente Jesus. Tre ganger, så gol hanen slik Jesus hadde sagt  Nå hadde de spist sammen. Peter hadde hele tiden kjent skammen som en klump i magen. Han som hadde lovet… Han som skulle være den sterke… Nå var tiden inne til å gjøre opp. Sviket… Det måtte snakkes om, lufta måtte klares.

SÅ KOMMER SPØRSMÅLENE, men det kom ingen bitre hvorfor. Det var ikke viktig for Jesus. Han spurte ikke engang om å få en beklagelse. Bare dette ene dype spørsmålet: «Elsker du meg?»

DEN SAMTALEN skulle Peter komme til å huske. Tre ganger fikk han fortelle Jesus at han elsket ham og hadde ham kjær. Svik ble byttet ut med kjærlighet. Peter fikk erfare at grunntonen i det kristne livet er kjærlighet. Peter skulle følge Jesus, og det skulle koste ham livet. Men han elsket sin mester.

Aktivitet

Denne aktiviteten er en stafett hvor det er om å gjøre å sende ting til hverandre raskest mulig. Aktiviteten kan foregå både inne og ute. Speiderne sitter på to rekker med ansiktet vendt mot hverandre. Leken går ut på å være det laget som først klarer å sende alle tingene fra den ene enden av rekka til den andre.

Tingene skal sendes på den måten at førstemann på rekka tar tingen opp, legger den i hendene på nestemann som har formet hendene til en skål. Toeren fører hendene sine til tredjemann som plukker tingen opp og leverer den til num-mer fire som har hendene som en skål, og så videre. De kan bare ha en ting i skålen om gangen. Ting som kan sendes er mynt, nøkkel, speidermerke, fyrstikk, teskje, knapp, skjerf-knute, stein, blyant og binders. Du trenger to sett med ti forskjellige småting.

Snakke sammen om svik. Hva er svik? Hva hvis noen ikke hadde hjulpet laget sitt i leken dere lekte nettopp? Er det å svike vennene sine? Har noen vært i samme situasjon som Peter og sveket en venn? Hva skal man gjøre hvis man har sveket en venn?

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken