Kristusmonogrammet

Dette er et tegn for Jesus som ble brukt helt fra det første århundre. De to greske bokstavene X(ch) og P(r) er satt samman. Det er de to første bokstavene i den greske formen av Kristus (Jesus). Ofte ser vi også bokstaven "Alfa" og "Omega" på hver sin side av monogrammet. Det er den første og den siste bostaven i det greske alfabetet.

Symbolet ble brukt av de første kristne som et tegn på fellesskap. Alle kristne kjente symbolet og det var enkelt å risse inn i tre og hugge ut i stein. Symbolet styrket samholdet mellom de kristne.

Når "Alfa" og "Omega" ble lagt til var det for å fortelle at Jesus var begynnelsen og slutten. Når Jesus kom til jorden ble det på en måte en begynnelse for alle mennesker. Han seiret over døden første påskedag, og han skal være hos oss helt inn i døden. Jesus er vår venn uansett, alltid.