Naturlovene:

Ta utgangspunkt i en fysisk lov vi ikke kan forandre.

Solen står opp og det blir lyst, årstidene skifter, flo og fjære følger månen, tyngdekraften gjør at alt trekkes mot bakken (på månen kan man hoppe høyt, fordi tyngdekraften der er mindre, det kjennes som alt blir lettere), nord vil alltid være mot Nordpolen.

Hvem har bestemt at det må være slik?

Vis hvor solen går opp og ned i forhold til himmelretningene, slipp noe for å vise tyngdekraften, gjør noe som er typisk for årstiden.

Snakk sammen om at vi tror Gud har skapt alt slik for at det skal være best mulig for oss. Mennesker kan ikke lage oppfinnelser som trosser naturlovene. Selv om vi ønsker det, kan vi ikke få tiden til å stoppe, eller all forurensning til å forsvinne.

Gud har også gitt oss andre lover som ikke er naturlover. Disse velger vi om vi vil følge eller ikke. Speiderloven viser oss mange av de viktige tingene Gud vil vi skal gjøre, som å ta vare på jorden og på hverandre.