Lukas 6, 20-26 Sletteprekenen: saligprisningene

6 20 Da løftet han blikket, så på disiplene og sa: Salige er dere fattige,

for Guds rike er deres.

21 Salige er dere som nå hungrer, for dere skal mettes.

Salige er dere som nå gråter, for dere skal le.

22 Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!

23 Gled dere da og hopp av fryd,

for stor er lønnen dere har i himmelen.

Det samme gjorde jo fedrene med profetene.

24 Men ve dere rike,

for dere har alt fått deres trøst.

25 Ve dere som nå er mette, for dere skal hungre.

Ve dere som nå ler,

for dere skal sørge og gråte.

26 Ve dere når alle taler vel om dere; for det samme gjorde fedrene med de falske profeter.

Andakt

Av Hanne Marie I. Frostlid

Jesus var en fyr som var glad i å gå. Fra by til by, gjennom ørkenen, opp eller ned et fjell og på besøk hjem til folk. Jesus gikk til og med på vannet! Og som oftest møtte han mennesker hvor enn han gikk.

En dag gikk jesus ned fra et fjell og ut på en stor slette. Det var mange andre mennesker der; alle disiplene og folk fra fjern og nær. Plutselig begynte han å snak­ ke om det å være salig. At folk som har det kjipt på en eller annen måte er salige.

Har du hørt ordet før? Salig? Det er litt gammeldags kanskje. La oss heller prøve oss med ordet «heldig»: heldige er dere som er fattige. Heldig er dere som er sultne. Heldige er dere som blir hatet. Seriøst? Kan man være heldig når man er sul­ ten, fattig eller hatet? Hva mente jesus egentlig med det?

Jeg tror ikke jesus vil at vi skal ha det kjipt. Han gikk jo selv rundt for å hjelpe mennesker som hadde det kjipt, de som ikke hadde vært så heldige i livet. Jesus var med dem som ikke hadde venner. Med de syke, de sultne og de fattige: mennesker som ofte blir satt utenfor.

Vi er jo litt sånn vi mennesker at vi vil være med dem som har et «kult» liv. De som er populære eller heldige. Vi vil gjerne være populære og heldige selv! Men alle mennesker fortjener å ha venner, å være en del av et fellesskap. Vi fortjener alle å ha det bra!

Jesus syntes også det, og nettopp derfor var han med de som hadde det kji­ pest. Han gjorde det nesten ingen andre gjorde; jesus hang med de som vi kaller uheldige eller upopulære. Og han snudde det hele på hodet og sa at de som hadde det kjipt var de heldige! Eller salige om du vil.

Jeg tror jesus gjorde det for å vise at vi ikke må bedømme hverandre som hel­ dige eller populære, men bare være der for hverandre uansett. Uansett hvor man kommer fra og hvem man er.

Kanskje du kan klare å gjøre andre salige/heldige?

Aktivitet

Salig

Diskutere sammen med gruppen hva salig eller heldig betyr. Hvordan kan du gjøre andre heldige? Hva kan man gjøre hvis man ser en speider som har det kjipt? Hva kan man gjøre hvis det er noen på skolen som ikke er heldig?

For å få i gang diskusjonen kan du be gruppen beskrive med ord eller bilder hva salig og heldige betyr. Ta et stort papir og skriv ned ordene som sies.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken