1. Samuelsbok 3 Samuel i tempelet

3 Gutten Samuel  gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. 2 Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. 3 Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. 4 Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: «Her er jeg», 5 og løp inn til Eli og sa: «Her er jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg. 6 Da ropte Herren en gang til: «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Men Eli svarte: «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg!» 7 Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. 8 Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, 9 og han sa til Samuel:

«Gå og legg deg! Og roper han på deg igjen, skal du svare: Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin.

10 Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, din tjener hører!» 11 Herren sa til Samuel: «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som får det til å ringe for ørene på hver den som hører om det. 12 Den dagen lar jeg Eli bli rammet av alt det jeg har varslet om hans hus, fra først til sist. 13 Jeg har kunngjort for ham at jeg vil dømme hans hus for alle tider. For han kjente til synden – at hans sønner forbannet Gud. Likevel talte han dem ikke til rette. 14 Derfor har jeg sverget mot Elis hus: Aldri skal deres skyld kunne sones, verken med slaktof- fer eller offergaver.»

15 Samuel ble liggende til det ble morgen. Da åpnet han dørene til Herrens hus; men han våget ikke å fortelle Eli om synet. 16 Da ropte Eli på ham og sa: «Samuel, min sønn!» «Her er jeg», svarte han. 17 Eli spurte: «Hva var det han sa til deg? Skjul det ikke for meg! Måtte Gud la det gå deg ille både nå og siden hvis du skjuler for meg noe av det han har sagt til deg.» 18 Så fortalte Samuel alt sammen og skjulte ingen ting for ham. Da sa Eli: «Han er Herren. Han må gjøre det han synes er best.» 19 Så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. 20 Da forsto hele Israel fra Dan til Beer-Sjeba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. 21 Herren fortsatte å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord.

Andakt

Av Martin Enstad

Hva skal du bli når du blir stor? Har du tenkt på det? Er det noen jobber som virker mer spennende enn andre? Kanskje læreren eller vaktmesteren på skolen ser ut til å ha en spennende jobb? Har du lyst til å fange tyver, eller har du lyst til å jobbe på sykehus og hjelpe andre mennesker? Eller kanskje du har lyst til å bygge hus slik en tømrer gjør? Eller kanskje du har lyst til å drive ditt eget ridesenter, eller gjøre noe sjeldent som å bli gullsmed? Mulighetene er mange, og det er lenge til du må be- stemme deg.

For Samuel var det litt annerledes. Allerede som gutt bodde han i tempelet sammen med ypperstepresten Eli. Eli trodde nok at en av hans sønner skulle bli ypperste- prest etter han. I fortellingen vi leste får vi høre at Gud har bestemt at det ikke er en av Elis sønner, men Samuel som skal være Guds stemme i folket. Gud ville at Samuel skulle bli en som fortalte folket om Guds vilje.

Samuel fikk et spennende liv. Han var leder for israelsfolket, og på slutten av sitt liv brukte Gud han til å utpeke først Saul og siden David til konger i Israel.

Hva skal du bli når du blir stor? Kanskje enda viktigere: Hvem har du lyst til å være i dag? Akkurat som Samuel kan du lytte til hva Gud vil med livet ditt. Det er sjelden man hører en stemme fra Gud, slik Samuel hørte. Men Gud har gitt deg talenter du skal bruke. Hva er ditt supertalent? Hva er det du kan litt bedre enn de fleste? Hva er du flink til? Hva får du skryt for? Det ene talentet er ikke bedre enn det andre.

Forskjellige talenter er bra og gjør oss til den vi er. Du er aller best til å være deg. Det er kjempebra at du er deg og ingen andre. Du kan noe helt unikt som Gud vil du skal bruke.

Aktivitet

Lederen skriver ut bilden til speiderne og gir dem en blyant hver. Hver enkelt tegner og/eller skriver ned sitt supertalent. Etterpå kan de som har lyst, fortelle om sitt talent. Hver speider kan ta med seg arket sitt hjem, og gjerne henge det på veggen for å minne seg selv på sitt eget talent.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken