Matteus 27, 27-31 Soldatene spotter Jesus

27 27 Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. 28 De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, 29 flettet en krone av torner og satte den på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: «Vær hilset, du jødenes konge!» 30 Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. 31 Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær.

Andakt

Av Solveig Ihle Thingnæs

I teksten møter vi en passiv Jesus. Hvorfor stritter han ikke imot? Hvorfor bru­ ker han ikke makten vi vet han har til å komme seg løs? Han lar soldatene spotte ham, spytte på ham og kle ham ut. Hvorfor redder han ikke seg selv? Hvorfor lar han dette skje?

En kald januardag i 1982 var det et flykrasj i en elv i Washington DC, USA. Om bord i flyet satt den 46 år gamle Arland Dean Williams Jr. Han var en av seks pas­ sasjerer som i utgangspunktet overlevde flykrasjet. Da det første redningshelikopte­ ret kom, forsøkte de gang på gang å sende en redningsline for å redde Williams.

Men hver gang Williams fikk tak i linen svømte han, i det iskalde vannet, til andre overlevende og reddet dem. Williams kunne reddet seg selv, mange ganger, men han ofret sitt eget liv for å redde de andre.

På samme måte kunne Jesus redde seg selv hvis han ville. Han kunne brukt makten sin på å komme seg bort, overbevise soldatene og ta seg selv ned fra korset, men det er ikke derfor han kom til jorden. Jesus kom til jorden for å redde deg og meg, for å gi oss evig liv.

Bibelteksten forteller oss hva Jesus gjorde for oss, men jeg tror den også forteller oss noe om hvordan vi skal behandle de vi møter i våre liv. Prøv å se for deg en situasjon i skolegården der en gutt, som allerede er langt nede, blir sparket, spyt­ tet på, kledd ut og mobbet for det han står for. Han har aldri skadet noen, men han har provosert mange med måten han oppfører seg på. Er det slik vi skal møte dem som er annerledes, eller dem som mener noe annet enn oss? Jesus sier faktisk at vi skal elske våre venner, men også våre fiender.

Aktivitet

Falleleken

Gå i grupper på 5–8 personer. En i gruppen stiller seg i midt- en, mens de resterende blir stående i en tett ring rundt den ene. Personen i midten lar seg selv falle som en stokk forover, bakover og til siden mens de andre tar imot. Er man sterk nok, så la personen i midten falle langt, men begynn tett på per- sonen i midten. La alle i gruppen prøve å stå i midten.

La gruppene samtale om hvordan det var å falle, og hvordan det var å ta i mot. Var det skummelt? Stolte man på de som skulle ta i mot? Stolte man på seg selv?

Poenget med øvelsen er å stole på hverandre og erfare at man i noen situasjoner trenger at andre tar i mot. I mange situa- sjoner har man muligheten til å ta i mot, altså hjelpe andre. Og sammen med andre blir dette lettere.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken