Kjære Far i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn.

Matt 6,8: For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.

Vi kan alltid be til Gud – og han hører oss alltid og vil oss vel.

Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn.

Hva ville Jesus gjort? Det er et godt spørsmål hvis vi lurer på hva vi skal gjøre i en spesiell situasjon. Ved å stille det spørsmålet kan vi også kjenne at Gud er med oss i det vi gjør.

La meg leve deg til ære, hedre Norge far og mor,

Vi som bor i Norge har mye å være glade for og mye å takke for. Vi må huske på hvem som har gjort det slik.

andre folk til nytte være,

Dette er en opplagt bønn ettersom det er noe vi lover når vi avlegger speiderløftet

Lyde speiderlovens ord.

Speiderloven har 7 punkter om hvordan en speider skal være.
Det er godt å kunne be om hjelp til å leve slik speiderloven sier.