BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Job og de tre vennene JOB 2, 11-13

11 Da Jobs tre venner fikk høre om alt det vonde som hadde rammet ham, kom de til ham, hver fra sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Naama. De møttes for å sørge med ham og for å trøste ham. 12 Mens de ennå var et stykke borte, fikk de øye på ham; men de kjente ham ikke igjen. De brast i gråt, flerret kappene sine og kastet støv over hodet. 13 Så satt de hos ham på jorden i sju dager og sju netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans smerte var stor.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.
 

ANDAKT

av forfatter Solveig Leikvoll

I Jobs bok i  Bibelen kan vi lese fortellingen om Job. Job er en god mann som Herren skryter av, men anklageren mener at Job er god bare fordi Herren har vernet om han. Hvis Job møter motstand vil han sikkert spotte Gud mener anklageren. Så mister Job alt: barna, familien, buskapen, tjenere, rikdom og helse. Men Job skylder ikke på Gud på tross av alle tap han lider.  

Job har tre gode venner som får høre om alt det vonde. De kommer på besøk for å trøste han. Vennene ser Job på lang avstand, men de kjenner han ikke igjen, så dårlig står det til. Da begynner vennene også å gråte, de kaster støv over hodet og flerrer kappene sine, det er et tegn på stor medfølelse og sorg. 

Så setter vennene seg sammen med Job i stillhet i sju dager og sju netter for de skjønner at Job har det vondere enn noen ord kunne beskrive. Noen ganger er det ikke så lett å finne ord for trøst eller hjelp. Det eneste man kan er å være stille sammen.  (Job 2, 11-13) 

Jesus sier: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet blir grepet av angst og motløshet.» (Joh 14, 27) 

Verden er full av u-fred. Mellom land, folkeslag, naboer, klassekamerater og familier. Krig gjør oss redde og utrygge. Fred og ufred begynner med enkeltmennesker. Noen starter ufred, og da må noen må arbeide for fred. Det kan virke som en altfor stor og vanskelig oppgave å være en fredsarbeider. Men Jesus sier: «ikke mist motet, ikke gi opp, jeg etterlater dere min fred!» Vi speidere arbeider for fred i hele verden. Vi kan sende våre ukjente speidervenner både praktisk hjelp og gode ord til støtte. Da vet de at noen bryr seg om dem og hvordan de har det.  La Jesu ord og Jobs tre venner inspirere oss speidere til å spre vennskap og fred! 
 

SLIK GJØR DU - lek og refleksjon

 1. Alle går rundt hverandre på kryss og tvers.
 2. 1-2 er «skremmere».
 3. Når «skremmerne» står ovenfor en annen speider sier «skremmeren» : WÆÆÆÆÆÆ/ BØØØØØØ! ( skremmer). 
 4. Speideren som blir skremt, gjemmer hodet i hendene og står stille og « gråter» høyt.
 5. En annen speider går bort og gir en klem. Da er ikke speideren redd lenger og leken fortsetter. 
 6. Reflekter sammen i felleskap over disse spørsmålene
  • Hvordan var det å få trøst?
  • Hvordan er det å være alene og redd?
  • Av og til strekke ikke ord til, en klem eller nærhet er det eneste man kan gi. Hvordan var det å få en klem etter å ha blitt skremt?
    

BØNN

Kristus bak og foran meg, 
Kristus over og under meg, 
Kristus med meg og i meg, 
Kristus omkring meg, 
Kristus på min venstre og høyre side, 
Kristus når jeg står opp om morgenen, 
Kristus når jeg legger meg om kvelden, 
Kristus i hvert hjerte som tenker på meg, 
Kristus i hver munn som snakker om meg, 
Kristus i hvert øye som ser meg, 
Kristus i hvert øre som hører meg. 

Fra St. Patricks brynje