I denne leken deles gruppa inn i to og to. Den ene deltakeren er jeger, og den andre deltakeren er antilopen som jegeren skal fange. Begge deltagerene plasseres med bind for øynene ved et bord, med håndflatene på bordplaten.

Så er det om å gjøre for jegeren å fange antilopen ved å bevege seg sidelengs langs bordet. Antilopen er fanget når jegeren berører den. Husk å ikke løfte hendene fra bordet.

Dere kan lage dette som en konkurranse for hele gruppa ved at jegeren bare har ett minutt på seg til å fange antilopen. Dersom han/hun klarer det, byttes antilopen ut. Hvis jegeren ikke klarer å fange antilopen innen tidsrammen, byttes han/hun ut. La barna være jeger en gang hver, og skriv ned hvor mange antiloper de klarer å fange. Vinneren av leken er den som har fanget flest.