Fang froskeegg eller rumpetroll med en hov.

Fyll plastbaljen med vann, vannplanter, mudder, mose og stein fra der rumpetrollene ble fanget. Steinen må være så stor at den stikker opp av vannet slik at rumpetrollene kan klatre opp på denne når de er blitt til frosker. Vannet bør skiftes omtrent en gang i uken. 

Rumpetrollene trenger ikke mat før all geleen er blitt borte. Etterpå kan dere mate dem med fiskemat fra en akvariebutikk. 

Ta bilder av rumpetrollene underveis, så speiderne kan få se hele utviklingen.

Når rumpetrollene er blitt til frosker må dere slippe dem ut akkurat der dere fant dem. Det er veldig vanskelig å holde liv i en frosk i fangenskap!

UTSTYR

  • Plastbalje eller akvarium
  • Fiskemat
  • Vann, vannplanter, mose, stein og mudder fra der egg eller rumpetroll ble samlet inn