Patruljene står på rekke.

Førstemann i hver patrulje kaster ballen over hodet og til den neste i patruljen. Denne tar i mot ballen og fortsetter og kaste den bakover.

Når den siste har fått ballen løper han frem og det hele gjentar seg til alle har kastet. Er det ulikt tall i de forskjellige patruljene må noen kaste to ganger.

UTSTYR

Ball, litt stor, en per patrulje