Dere befinner dere i et rom med fire hjørner. I hvert hjørne settes opp lapper med et standpunkt om å gå på skole eller ikke gå på skole. Standpunktene kan f.eks. være:

  • Man kan klare seg bra uten å gå på skole.

  • Man kan klare seg godt uten å gå på skole, men man har flere muligheter hvis man har gått på skole.

  • Det er greit at man jobber istedenfor å gå på skole dersom familien trenger inntekten for å overleve.

  • Man kan ikke klare seg uten å gå på skole.

Speiderne skal stille seg ved det standpunktet de er mest enige i. La speidere fra hvert hjørne forklare hvorfor de har stilt seg ved det standpunktet. Det er lov å skifte hjørne dersom man blir overbevist av andres argumenter, men da må speiderne forklare hvorfor de skifter standpunkt.

UTSTYR

Lapper med standpunkt om å gå på skole eller ikke gå på skole.