Hensikten med aktiviteten er at speiderne både får trent på å slå opp i Bibelen og at de reflekterer over innholdet og betydningen av speiderløftet, og over egen tro. 

Speiderne får uttdelt en bibel og 10 kort. 5 kort med utdrag fra speiderløftet (Kolonne A) og 5 kort med bibelhenvisninger (Kolonne B). Speiderne skal selv finne ut av hvilken del av speiderløftet som passer sammen med hvilket bibelvers. Pass på når du klipper opp slik at speiderne ikke kan sette sammen de rette kortene etter størrelsen eller andre kjennetegn på kortene.

UTSTYR

  • Bibel, 1 til hver patrulje
  • Utskrift av tabellen, 1 til hver patrulje
  • Saks