Denne aktiviteten foregår i kirkerommet.

Speiderne kan gå en og en eller deles i grupper på 2 - 3 speidere.

Hver speider/gruppe får utdelt et ark med bibelsteder. Hvis vandrerne skal øve seg på å slå opp i bibelken kan dere skrive bare henvisningen og ikke selve versene.
Er det oppdagere som skal gjennomføre dette kan dere lese bibelstedet og deretter la alle oppdagerne lete i kirkerommet.

Bibelstedene leder til et sted i kirkerommet som speiderne skal finne.
Dere kan velge om dere vil legge en lapp her med: "Dere har funnet frem" el.l. Dette forutsetter at dere bare godtar en løsning på oppgaven. Hvilket sted i kirken speiderne finner frem til kan også være opp til den enkelte hva de tenker om det de leser.

En mulig løsning på oppgavene vi har lagt ut her kan være:

Døpefonten
Lyset i lysglobe. (Tenn dette lyset)
Krusifikset
Englebildet
Alterringen

Oppgavene kan/må selvfølgelig endres ut fra hvordan deres kirke ser ut.

UTSTYR

  • Avtale om å bruke kirkerommet
  • Fyrstikker til å tenne lyset
  • Arke med bibelsteder eller bibelhenvisninger
  • NT/Bibel til hver gruppe hvis speiderne skal slå opp bibelstedene selv