To patruljer, eller en patrulje delt i to, får i oppgave å bygge en halv bro hver. De to halve broene skal passe sammen når tiden er ute. Sett en tidsramme, for eksempel en time. Broen skal, når den er satt sammen, være så sterk at den kan bære vekten av en limstift og være så høy at et 30 cm høyt skip kan passere under. 

Patruljene kan kun kommunisere på denne måten:

 • Hver patrulje velger en talsperson og en observatør
 • Talspersonene fra hver patrulje møtes tre ganger i løpet av byggingen og kan snakke sammen
 • Hvert møte varer i tre minutter
 • Observatørene er med på møtet for å hjelpe talspersonene å huske informasjonen fra de andre. 
 • Observatørene har ikke lov til å snakke under møtene

Patruljene kan ikke se hva den andre lager underveis i byggingen. Når tiden er ute får patruljene to minutter til å feste sammen broen. 

Broen kan bygges av hva som helst. Her er noen ideer til hva du kan bruke:

 • Aviser og teip
 • Trepinner og marshmallows
 • Spagetti og seigmenn 
 • Sugerør og gummistrikk

Utstyr


Hva som helst man kan bygge en liten bro av som:

 • Aviser og teip
 • Trepinner og marshmallows
 • Spagetti og seigmenn 
 • Sugerør og gummistrikk