Lag en "golfbane" ved å legge ut rockeringer på bakken. Del speiderne i par. En i paret får bind for øynene, den andre skal se. Hvert par får en ertepose.

Den blinde i paret skal "spille golf" ved å bruke færrest mulig kast på å få erteposen til å lande inne i rockeringene i en bestemt rekkefølge. Den som ser skal hjelpe den blinde ved å forklare hvilken retning den skal snu seg, hvor hardt den skal kaste, og så videre. Den som ser får ikke lov til å røre den blinde når denne skal kaste. 

Etter første kastet leder den som ser den blinde bort til der erteposen landet, og slik fortsetter det til den blinde har truffet inne i den første rockeringen. Antall kast man har brukt på første hull skrives ned, og man fortsetter på samme måten til neste hull. Når halvparten av hullene er tatt bytter speiderne, slik at begge får prøve å være blind og begge får prøve å forklare. 

Vanskelighetsgraden kan varieres med avstanden mellom hullene, størrelsen på hullene, antall hull og hinder man må rundt mellom hullene.

Snakk gjerne sammen etter aktiviteten: Hva var vanskelig med å være blind? Hva var vanskelig med å forklare? Ble det lettere etter hvert? I så fall, hvorfor? Ble det vanskelig igjen når speiderne byttet roller?

UTSTYR

  • Erteposer
  • Rockeringer
  • Noe å binde for øynene
  • Papir og blyant for poengføring