Del gruppen inn i patruljer på 4-6 personer. Det er viktig at alle gruppene har like mange personer i hver.

Still barna på en linje med ansiktet mot lederen. Hver patrulje får et ark med bokstaver, og de fester en på magen og en på ryggen på hvert patruljemedlem.

Når alle har gjort dette sier lederen et ord. Patruljene må nå stave ordet ved å enten stille magen eller ryggen mot lederen. Når patruljen er ferdig med å stave ordet skriker de "ferdig". Hvis ordet stemmer får patruljen ett poeng, men hvis det er stavet feil får de minuspoeng.

 

Tips:

4-mannslag (eksempel):

Bokstaver: TS AR NO KE

Ord: snok, sank, kort, rote, 

5-manns lag (eksempel):

Bokstaver: KA RT AS OS ME

Ord: Karse, morsk, tasse, smakt,

6-mannslag (eksempel): MA SK SN TE RT AN

Ord: masten, snerka, merka, makten, kanten,

UTSTYR

Bokstaver

Sikkerhetsnåler eller teip