Alle sitter rundt et bord med hendene på bordplaten. Hendene legges slik at alle har sin høyre hånd til høyre for naboens venstre hånd, og sin venstre til venstre for naboens høyre hånd. Man skal altså ha to hender mellom sine egne. 

Den som starter klapper én gang i bordet. Begyn leken enkelt med å gå rundt bordet med klokken, altså skal neste hånd med klokken klappe en gang i bordet og så videre. Fortsett med dette til alle er med på systemet.

Når alle er kommet inn i systemet kan leken begynne. Man fortsetter å sende klappet rundt bordet, men hvem som helst kan klappe to ganger, og da skifter klappet retning. Dersom noen klapper feil, altså klapper når det ikke er riktig eller glemmer å klappe når man skal, er hånden som klappet feil ute av leken og må tas av bordet. Deltageren som klappet feil er fortsatt med i leken, men bare med én hånd. Klappes det feil med denne hånden også er deltageren ute av leken. Leken fortsetter til det bare er én deltager igjen.