Deltakerne deles i to, lag A og lag B.
Lag A starter med å stå i midten og lag B deler seg i to og stå på hver sin side av lag A. Formasjonen blir da først slik: -B AA B-. Lag B prøver å treffe deltakere fra lag A ved å kaste en ball. Lag A prøver å unngå å bli truffet. Blir en person fra lag A truffet går denne personen ut av leken. Når det bare er en person igjen på lag A så begynner hele lag A å telle til hundre. Hvis de kommer til hundre uten at siste person på lag A blir truffet, så får hele lag A starte på nytt. Det betyr at alle deltakerne fra lag A som har vært ute av leken, blir med igjen. Hvis lag B treffer den siste personen på lag A, så bytter lag A og B plass.
Hvis det er veldig mange speidere kan dere selvfølgelig bruke flere baller.

 

Utstyr


En ball og noe til å markere banen med.