Respekt for flagget er hovedregel når det kommer til håndtering av flagget, uansett hva slags flagg det er snakk om. 

Bretting:
For å brette et flagg skikkelig må dere være to stykker. Sørg for at flagget er rent og tørt når det skal brettes. Hold i hvert hjørne, i kortendene av flagget. Brett flagget i to på midten. Gjør det samme en gang til. Begge brettene gjøres på kortenden slik at flagget fortsatt har opprinnelig lengde. 

Hold siden der dere kan se alle fargene opp. Flagget skal nå rulles fra den enden der linen ikke sitter. Brett den hvite stripen der linen sitter inn rett før dere er ferdig med å rulle, slik at bare rødt vises. Snurr linen rundt rullen slik at den holdes sammen. 

Bæring:
Flagg som rulles ut skal holdes over hodet med strake armer. Toppen av stangen skal holdes mot høyre, og flagget skal være rullet slik at tilskuerne ikke ser rullen. Flagget rulles inn på samme måte, ved å vri hendene bakover kommer flagget riktig vei på stangen.
Ved gange skal flagget bæres fra hoftehøyde og peke skrått fremover. I tilfeller der en skal hilse kongelige, tippes flagget mot høyre og bæres slik at flagget henger rett ned fra stangen. 
Om man står oppstillt, stilles flaggstangen inntil venstre fot og holdes i venstre arm slik at det peker skrått opp mot venstre. 
Flagg til flaggstang som bæres til og fra heising og firing bæres under venstre arm. 

Oppbevaring:
Flagg skal oppbevares slik at det ikke blir krøllete, skittent eller vått. Det bør også oppbevares mørkt slik at det ikke blir solbleket. 
Flagg som blir skadet eller falmet skal ikke lenger brukes. De skal da tillintetgjøres ved å klippes opp i enkelte bestandeler, altså hver farge for seg. Dette for at flagget ikke lenger skal være gjenkjennelig som et flagg. Flagg kan også destrueres ved at det brennes på en respektfull måte. Hele flagg skal aldri kastes i søppelet.