Still de fire bruskassene opp i et kvadrat med litt avstand mellom seg. Det skal ikke gå an å skritte eller hoppe fra kasse til kasse.

Fire deltagere stiller seg på hver sin kasse. Deres oppgave er at alle skal bytte en plass mot høyre. Det er ikke lov til å tråkke innenfor kvadratet. Det eneste hjelpemiddelet som er lov til å bruke er hver sin planke. Plankene skal være 30 cm kortere enn avstanden mellom kassene, det er altså ikke mulig å legge en planke mellom to kasser. Det er heller ikke lov til å tråkke på plankene mens de ligger på bakken.

Oppgaven virker kanskje umulig, men løsningen er ikke så vanskelig. For å få plankene til å bygge bro mellom kassene må alle plankene rettes inn mot midten fra kassene. Plankene holdes slik at endene danner en overlappende firkant, som rett ovenfra ser ut som en "hashtag" eller en emneknagg. To og to parallelle planker ligger enten over den første planken de krysser og under den andre eller motsatt. Se illustrasjonen vedlagt for å forstå løsningen litt lettere.

Plankene vil da lene seg på hverandre og deltagerne kan krysse plankene og bytte plass med hverandre. 

Dersom dere er mange speidere er aktiviteten morsommere om man ikke kan se på hverandre og finne løsningen på denne måten. Det er også mulig å stå to på hver kasse, da er man flere til å komme med ideer. 

Hvis speiderne står helt fast er det lov til å komme med hint til hvordan de kan løse oppgaven.

UTSTYR

  • Fire bruskasser
  • Fire kraftige planker