Hvis det er sol og du har en klokke med visere kan du bruke den som kompass.

Når det er sommertid viser ikke klokka solas tid, så da må du skru klokken en time tilbake.

La lilleviseren peke mot sola.

Midt i mellom lilleviseren og 12-tallet har du sør.

UTSTYR

  • Klokke med visere
  • Sol