Det magiske klasserommet er laget for 5.-10. trinn og det består av filmer, bildeserier og oppgaver. Materiellet har fem ulike temaversjoner med tilhørende lærerveiledning som inneholder forslag på undervisningsopplegg og elevoppgaver. Det er tilrettelagt for hørsels- og synshemmede.

SLIK GJØR DU

  1. Koble på ved bruk av pc eller nettbrett.
  2. Gå inn på nettsiden til Det magiske klasserommet.
  3. Velg den temaversjonen dere ønsker å jobbe med; Fred, Flyktninger, Ikke-diskriminering, Fattig / rik eller Klima
  4. Hver versjon består av filmer, oppgaver og tematekster som speiderne kan sette seg inn i.
  5. Det finnes også en veileder for lærere / ledere, som kan lastes ned gratis via hjemmesiden. Her finner dere tips til gjennomføring av oppleggene.

UTSTYR

  • Pc eller nettbrett til speiderne (dere kan enten jobbe én og én eller sammen i grupper).
  • Internettilgang
  • Veileder til lærer (leder)

Foto: Eirik Svandal Bø