Roverlaget skal i løpet av tre til fire dager bevege seg fra elgens sommerbeite til vinterbeite. Dette er en avstand på 50 til 60 km. Sommerbeite og vinterbeite avmerkes på kartet før turen begynner. Turen bør arrangeres over flere dager i høstferie eller over langhelg, legg opp til minst tre overnattingsdøgn. Husk at elger ikke overnatter i telt! Dersom laget kommer fra geografiske områder hvor elgen ikke naturlig hører hjemme, kan lage bestemme seg for å opptre som et annet dyr, som f.eks. hjort.

De to eldste i roverlagene opptrer som elgjegere på deler av turen. Blir elgene fanget av jegerne i jaktsesongen må de gå ”strafferunder” på tre til fem km. Det kan bestemmes tider på døgnet hvor elgjegerne ikke har lov til å drive med jakt. Dette er i så fall tid utenfor jaktsesongen.

Elgene skal ha med seg minst 500 gram havregrøt pr. dag man er på tur. Ellers suppleres det med mat man finner i naturen. Elgens gevir byttes ut med fiskestang. Elgjegerne spiser selvsagt kun kjøtt og det de måtte finne i naturen.

Det kan avholdes frisoner i løpet av turen. Disse frisonene benyttes til bål- og kaffekos og mat for villmarkinger.

Dersom man finner eller tråkker i dyreekskrement må man vente i to timer før man beveger seg videre. Laget er elger, ikke griser!

Elger liker å svømme. Dersom dere kommer forbi et fristende vann, tar dere en svømmetur. Elgjegerne har ikke lov til å fange dyr som leker seg i vann.

Elger er høye dyr og går gjerne over høye gjerder. Dersom laget treffer gjerder eller andre naturlige klatresteder, kan disse benyttes til slik aktivitet.