Barna står på en linje langs "stranden". Lederen utpeker den ene siden til å være elv. Når lederen roper "elv", må barna hoppe i "elva". Når lederen roper "strand" hopper de tilbake. Lederen kan være kreativ og prøve å lure barna til å hoppe feil sted (slik som i Kongen befaler). De som hopper feil er ute av leken.

 

UTSTYR

Noe til å markere en linje.