Tre ledere stiller seg slik at speiderne får se på dem i noen minutter. Så går lederne ut og endrer på noen ting på seg selv - for eksempel tar ut eller setter i hårstrikker, bretter opp eller ned skjorteermer eller bukseben, slår ny knute på skjerfet, bytter lomme på pennen og så videre. 

Når lederne kommer inn i rommet igjen skal de fortelle hvor mange ting de har endret på, og speiderne skal finne endringene som er gjort. 

Gjør det lettere eller vanskeligere ved å gjøre store eller små endringer, ved å endre på mange eller få ting eller ved å gi speiderne mye eller lite tid til å både observere før endringene og til å finne endringene etterpå.

Det er også mulig å bruke speidere i stedet for ledere, men husk at ikke alle vil syntes det er ok å bli studert og kommentert på.