Utsyr:

Musefelle, 4 små stokker og sisal, ett sett pr lag.

 

Beskrivelse av leken:

Marker en «elv» ved hjelp av tau, kritt eller stokker.

Ved «elvebredden» står speiderne (med stokker og tau) et stykke ut i elva er fisken (musefellen oppspent).

Når starten går skal speiderne surre sammen stokkene,  knyte på snøret og lage en løkke i enden. Avhengig av alder og visdom kan/må knytingen godkjennes før speiderne begynner å fiske.

Det er om å gjøre å kaste løkken slik at musefellen smekker igjen rundt denne og kan hales i land.

Skulle fellen smekke sammen uten at den hekter seg på snøret kan fellen spennes opp igjen. Husk at dette bør gjøres av en leder.