En speider skal forklare resten av patruljen reglene til en lek uten å bruke ord, for eksempel hauk og due. Denne kan peke, lage lyder, bruke fakter o.l. for å få patruljen til å forstå. Hvis man vil gjøre aktiviteten vanskeligere, ikke fortell patruljen at det er en lek personen skal frem til. 

La gjerne flere av speiderne forsøke å forklare ulike leker.

Snakk med speiderne etterpå:
Hvordan opplevde den som skulle forklare dette? Var det frustrerende å ikke bli fortstått? Hvordan opplevde de som skulle bli forklart dette? Flyktningbarn som kommer til Norge snakker ikke norsk med det samme. Hvordan tror speiderne at de opplever dette? Kjenner de selv noen som ikke snakker/snakket norsk?