Del speiderne i grupper på seks personer. Hver gruppe får et sett med ark, ett per speider. På arkene er det øverst et bilde av et ansikt eller en person speiderne ikke kjenner. Bildene kan finnes i aviser, blader eller på internett, men unngå kjendiser da speiderne har et inntrykk av disse fra før. Gruppene kan godt ha de samme bildene, men det er ikke nødvendig.

Hver gruppe setter seg i en ring og får ett ark og en blyant. De skal nå se på personen på deres ark og skrive deres første inntrykk av personen nederst på arket. Deretter bretter de papiret slik at man ikke kan se hva de har skrevet. Når alle har skrevet og brettet sendes arkene en plass til høyre, og speiderne gjør det samme - ser på personen, skriver og bretter. 

Når arkene har vært rundt, brettes papiret ut og alle førsteinntrykkene leses opp. Ligner de forskjellige speidernes utsagn om den samme personen? I så fall, hvorfor? Er det noen utsagn som skiller seg ut? Hvorfor tror dere det er sånn? 

For å få mest mulig ut av aktiviteten kan det være lurt å snakke med speiderne på forhånd om hva et førsteinntrykk er, og om hvilke ting speiderne skal skrive ned. Forsøk å unngå beskrivelser av utseende og fokuser på personens egenskaper som snill, streng, vennlig, slem, hard, varm, kald og så videre. Kanskje vil dere forsøke å gjette på hva personen jobber med, om den er rik eller fattig eller om den har familie. Dersom man får speiderne til å skrive om samme egenskaper blir det lettere å se forskjeller eller ulikheter i hvordan de oppfatter personen kun ut i fra et bilde.

Utstyr


  • Et ark per speider med bilder av ukjente personer
  • Blyanter