Del speiderne i to lag. Hvert lag velger seg to målbærere. Disse tar tak i hver sin ende av en raie. Mål skåres ved at ballen gå mellom to målbærere, enten over eller under raien.

Spillet kan spilles på flere måter:
Alternativ 1: Skår på motstanderen: Mål skåres ved at ballen går mellom målbærerne på motstanderlaget. Målbærerne har lov til å løpe og skal prøve å unngå at det skåres mål på dem.

Alternativ 2: Skår på eget mål: Mål skåres ved at ballen går mellom målbærerne på eget lag. Målbærerne har lov til å løpe og skal hjelpe eget lag å skåre.

Alternativ 3: Skår på begge mål: Det er likegyldig hvilket mål man skårer på, begge mål gir poeng til det laget som skjøt ballen gjennom målet. Det er altså en avveining for målbærerne om de vil ha fokus på å gjøre det enkelt for eget lag å skåre eller å gjøre det vanskelig for det andre laget.
 

Målbærerne må være litt forsiktige så de ikke skader noen med raien de bærer på.

UTSTYR

  • Fotball
  • 2 raier på ca 1,5 meter