Hver patrulje får en pose med frukt de skal lage fruksalat av. De får tildelt hver sin funksjonsvanske og må samarbeide for å klare å lage maten. 

En i patruljen skal mangle armer, en skal kun kunne bruke sin venstre arm og er stum, resten er blinde. Sett bind for øynene på de blinde og bind armer som ikke skal kunne brukes bak på ryggen. De to som kan se må veilede de blinde.

For å gjøre det vanskeligere kan speiderne lage mat der de må følge en oppskrift, for eksempel en kake.