Ta tre fyrstikker ut av en fysrtikkeske. To av dem kiler du fast i åpningen på fyrstikkesken slik at de står litt oppover og danner en trekant med svovelet mot hverandre. Plasser esker på et brannsikkert underlag, for eksempel på en flat stein eller i en stekepanne. Den tredje fyrstikken lener du opp mot de to fastkilte fyrstikkene slik at enden av den står på underlaget og svovelet lener seg mot svovelet på de to andre fyrstikkene.

Bruk en annen fyrstikk til å tenne på alle tre fyrstikkene samtidig, og se hvordan den ene fyrstikken blir hengene fast i de to andre mens den løfter seg fra underlaget.

Husk å blåse ut fyrstikkene før de brenner ned i fyrstikkesken.

Utstyr


  • 2 fyrstikkesker