Reinen skiller seg fra andre hjortedyr ved at det både hannen og hunnen har gevir, hos alle andre hjortedyr er det bare hannen som har gevir.

Del speiderne inn i hunn- og hanndyr. Alle stiller seg i en ring. Bli enige om hvem som skal starte. Denne bøyer hodet mot en annen i ringen og sender et egetlaget raut til denne. Hanndyrene lager gevir på hodet med hendene i tillegg til å lage lyd. Den som mottar rautet skal først sende rautet tilbake til den som sendte det, og så sende et nytt egetlaget raut videre til en annen i ringen. Hunndyrene skal ikke lage gevir selv om denne mottar et raut fra et hanndyr.

Hvis man begynner å le, ikke klarer å sende rautet tilbake eller ikke klarer å sende et nytt raut videre er man ute av leken.

Hvis speiderne lærer om rein, kan hunndyrene bruke fingrene til å lage gevir, mens hanndyrene lager større gevir med hendene eller armene, fordi hanndyrene har større gevir enn hunnene.