Tegn tre store, overlappende sirkler på gulvet eller på bakken.

Velg tre synlige kjennetegn, f.eks. kort hår, blå øyne, grønne klær. Fortell speiderne hvilken sirkel som er hvilket kjennetegn.

Speiderne skal nå stille seg i den eller de sirkler som de passer i, gjerne i overlappingen.

Etter hvert velger du egenskaper eller kjennetegn som ikke er synlige, for eksempel de som har hund hjemme, de som har katt hjemme, de som har andre dyr. De som ikke har dyr stiller seg utenfor.

Til slutt skal speiderne i fellesskap finne tre kjennetegn som passer på alle sammen, slik at alle kan stå i midten der alle tre sirklene overlapper.

Be speiderne tenke over hvor mange ulike måter vi kan deles inn i grupper på, og at vi likevel kan være med i samme stifinnertropp.

Til samtale: Hvem er det som bestemmer hvilke grupper vi får være med i? Hadde troppen fungert bedre dersom vi ikke var så forskjellige?

Det passer også å snakke sammen om at Gud har skapt alle mennesker forskjellige, men at alle er like mye verd.

Galaterne 3,28:
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

UTSTYR

Kritt