Hvis man tenker seg om og undersøker er det ofte flere muligheter enn det man først tenker seg.

Det hemmelige stedet kan være et sted i nærheten av speiderlokalet, men det kan også være et sted dere reiser på dagstur eller overnattingstur av og til. Kanskje menigheten, en skole eller barnehage har et sted dere kan låne. Friluftsetaten i kommunen kan muligens være til hjelp.

Speiderne skal være med å se på stedet, tenke på vind, regn, ly, lage bålplass med egne stubber til å sitte på, telt-/lavvo-/gapahukplass eller lete etter en hule. Sammen skal dere bestemme dere for hvor og hvordan det hemmelige stedet deres skal være. Alle er med og lager til.

I tillegg til selve overnattingsplassen og mat/bålplassen kan dere lage alt dere ønsker dere: Hinderløype, ballplass, det rolige hjørnet, uro-treet (lage uroer av metall eller tre som dunker inn i hverandre ved vind), olympiske stadion, ”nå vil jeg si noe” – stubben, labyrinter, ringspill, statuer, pil og bue målskive, klatrevegg, spikkested.

Å sette opp gapahuk, lavvo, lage forskjellige installasjoner eller byggverk krever at man øver på knuter og surringer. Ha med knutetau til øving. Husk å forklare hvorfor man bruker de forskjellige knutene.

Tenk på bål og sikkerhet når dere lager bålplass. Les på side 234 i Speiderhåndboka.

Små "instalasjoner" kan dere fritt lage i skogen, men hvis dere vil sette opp en gapahuk eller en permanent lavvo må dere søke grunneieren om tillatelse.