Bygg en hinderløype tilpasset speidernes alder.

Del speiderne i lag. Plasser en bøtte med vann i begynnelsen av hinderløypen og en bøtte per lag ved enden. Alle speiderne får hver sin kopp. Koppen må alltid holdes i hånden, det er ikke lov til å sette fra seg denne underveis i løypen.

Gjennomfør hinderløypen på en av disse måtene:

1) Speiderne fyller koppen sin ved start og går gjennom løypen en og en, som en stafett, og heller vannet i sitt lags bøtte. Når alle har vært gjennom løypen, eller tiden er ute, ser man hvilket lag som har mest vann i sin bøtte.

2) En speider fra hvert lag fyller sin kopp ved start. Laget skal sammen frakte vannet gjennom løypen. Det er ikke lov til å bevege på seg når man har vann i koppen. Alle på laget må ha hatt vannet i sin kopp før det helles i lagets bøtte. Når tiden er ute ser man hvilket lag som har mest vann i sin bøtte.

UTSTYR

  • Utstyr til å lage en hinderløype
  • Kopper
  • Vann
  • Bøtter