Legg et stort pappark eller papir på gulvet (gjerne gråpapir fra rull) og la speiderne skrive "Menneskerettigheter" i store bokstaver midt på arket. Gi blyanter og penner til alle speiderne (gjerne i ulike farger) og få dem til å skrive ned alt de assosierer med ordet. Understrek at alle tankene som dukker opp i hodene må skrives ned.

Gå gjennom ordene de skrev ned. Er det noen ord som gjentar seg mange ganger? Sett gjerne ring rundt disse. Har det dukket opp noen negative ord på arket? Utfordre speiderne på dette. Spør for eksempel hvorfor kommer det ikke flere positivt ladete ord som skole, helse, frihet, levestandard.

Snakk også om hvilke behov mennesker har. Hva trenger vi for å ha et godt liv? Prøv å holde samtalen seriøs og snu tullete forslag som for eksempel Playstation om til noe ordentlig som for eksempel et behov for lek og moro. Menneskerettighetserklæringen er et langt dokument med 30 tungt formulerte artikler, men hvis dere ønsker kan dere gjerne gå gjennom disse og sammenligne punktene med de punktene og behovene dere kom frem til.