Hvis dere lager fuglekasse eller fuglebrett med speiderne kan det være gøy å følge med på hvilke arter som bruker det dere setter ut. Men det går også an å loggføre det man ser rundt omkring ellers.

Skriv ut et av skjemaene vedlagt til hver speider i patruljen og be dem følge med på hvilke fuglearter de ser rundt seg i en dag eller en kort periode. Involver gjerne foreldrene i dette slik at det blir lettere å følge opp. Gi beskjed til speiderne at de gjerne kan ta bilder av fuglene de ser hvis de får til det. Hvis de ikke klarer å finne ut hvilken fugl det er, kan de skrive ned en liten beskrivelse, så kan dere prøve å finne frem til det på neste speidermøte.

Kartlegg offisielt
Hvis dere virkelig har lyst til å være med på kartleggingen av fuglearter, kan dere registrere en bruker på miljolare.no og registrere observasjonene deres her. Her lager dere bruker og skriver inn navnet på speidergruppa, hvilken kommune dere er fra og at dere er en speiderforening. Videre kan dere enten legge til deltakere (hvis speiderne er gamle nok til å kunne registrere det selv) ved å gå i brukermenyen, trykke på "Rediger deltaker" og videre på "Legg til eller godkjenn bruker", så kan speiderne selv logge inn og registrere det de finner. Hvis ikke dere har lyst til dette kan dere lage en bruker for dere selv og registrere i fellesskap med hele patruljen.

For å registrere går dere på forsiden (ved å trykke på logoen) og finner en aktuell kategori. De mest aktuelle for fugleregistrering er "Fugler og fuglekasser", "Fugler ved foringsplassen" og "Fugleobservasjoner". Videre må dere registrere aktuelle opplysninger ved å trykke på "Registrering", dette kan være hva som har skjedd i en fuglekasse, hvilken fugleart dere har sett og hva dere har foret med. Trykk dere gjerne rundt på siden og bli litt kjent, dette er et fint verktøy å bruke til andre observasjoner også. 

Hvis noe av dette virker litt komplisert, er det anbefalt å prøve "Fugler ved foringsplassen". Her er de vanligste hagefuglene lagt inn og det er lett å føre mye info på en gang, så slipper dere å ha nøyaktige posisjoner for funn osv.