Speiderne får hvert sitt ruteark og penn. Si at hundre meter er to ruter, f. eks. Dikter hvilken retning  stifinnerne skal tegne streker og hvor lange de skal være. Nord er øverst på arket. Hvis de gjør oppgava riktig, kommer det fram et bilde når de er ferdig.
 

Prøv f. eks. oppgava under. Det skal bli en svane.

Stå i start (la start være til venstre på arket).

 • Gå 100 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 100 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot sørøst
 • Gå 300 meter mot sør
 • Gå 300 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 100 meter mot øst
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 100 meter mot sør
 • Gå 100 meter mot sørvest
 • Gå 100 meter mot sør
 • Gå 200 meter mot sørvest
 • Gå 400 meter mot vest
 • Gå 100 meter mot mot nordvest
 • Gå 100 meter mot nord
 • Gå 100 meter mot nordøst
 • Gå 200 meter mot nord
 • Gå 200 meter mot vest
 • Gå 100 meter mot nordvest. Du skal nå stå i start.

 

Utstyr


Et ruteark og penn per speider