Del speiderne i grupper på 4-6 personer. Hver gruppe får et sett med lapper med forskjellige yrker og forskjellige personer.

Be speiderne legge yrkene på en linje, yrkene skal bare legges slik at de er lette å se, de skal ikke rangeres på noen måte. Nå kan gruppene plassere ut lappene med personene sammen med det yrket de tror det er mest sannsynlig at denne personen har. Når alle gruppene er ferdige skal hver gruppe presentere for de andre hvilke yrker de tror de ulike personene har og hva de har tenkt for å komme frem til dette. Reflekter etter at alle har vist frem. Har gruppene kommet frem til det samme? Har gruppene tenkt på samme måte? 

Samle alle rundt ett sett med lapper. Be speiderne om å lukke øynene og plasser så personene på yrker som for speiderne har virket usannsynlig. La alle få se og tenke litt på resultatet og diskuter. Virker det usannsynlig? Hvorfor? Hva er det som gjør at vi tror vi kan avgjøre hva en person jobber med bare ved å se på etnisitet, alder og kjønn?

Yrker:

 • Ingeniør
 • Barnehagelærer
 • Lærer på vidergående skole
 • Skuespiller
 • Rengjøringsarbeider
 • Lege
 • Kassemedarbeider i matbutikk
 • Lastebilsjåfør
 • Advokat
 • Kokk

Personer:

 • Norsk mann, 43 år
 • Spansk mann, 25 år
 • Norsk kvinne, 55 år
 • Norsk mann, 28 år
 • Somalisk kvinne, 35 år
 • Norsk kvinne, 22 år
 • Svensk kvinne, 25 år
 • Serbisk mann, 40 år

Utstyr


 • Post-it lapper med yrker og personer