Dere kan lage en ramme ved hjelp av pionering eller bruke et sykkeldekk, rokkering eller noe annet. Jo eldre speiderne er jo mindre ramme/ring må dere ha.

Gruppen skal sammen løfte rammen/ring nedover en stokk uten å være i berøring med den.
Stokken slår dere ned i bakken eller fester mellom noen stener. Er dere heldige finner dere vissent tre dere kan ta av grenene og toppen på slik at det egner seg.

Dere kan selvfølgelig bruke en høy krakk, binde sammen tre kosteskaft til en høy pyramide eller hva som helst annet.

Hvis flere patruljer konkurrerer mot hverandre, kan man se hvem som klarer det raskest og med færrest berøringer.

UTSTYR

  • Tau til pionering.
  • Sag, hvis dere trenger å sage til stokker.
  • En ring av greiner, en rokkering, eller er noe som kan fungere som en ramme.
  • En grein eller stokk til føre ringen igjennom.