Del speiderne inn i grupper.

Start med å spenne opp en snor over et flatt område. Hvor høyt du henger snoren er avhengig av vanskelighetsgrad, men det er viktig at alle gruppene får en plass hvor det er like langt fra bakken opp til snoren. Det er om å gjøre for gruppene å være de første til å brenne over snoren med et bål.

Hva gruppene får utdelt er avhengig av hvor vanskelig det skal være. Eldre speidere får kanskje bare utdelt fyrstikker og kniv, yngre speidere kan få fyrstikker, avis, opptenningsved og ved. Hvor vanskelig oppgaven er er også avhengig av hvor høyt snoren henger. Jo lavere snoren er, jo lettere er den å brenne over.

Når en leder roper start kan gruppene sette i gang med å bygge et bål, få fyr i det og brenne over snoren. Avslutt gjerne med å poppe popcorn på bålet.

UTSTYR

  • Fyrstikker
  • Avis, opptenningsved og ved - avhengig av vanskelighetsgrad
  • Snor